Misyonumuz
Sektörde insan niteliğine dair sürekli değişen ihtiyaçları belirleyip çağın gerekleriyle yasadığımız toplumun koşullarını bütünleştirerek, bireyler, kurumlar ve toplumumuz için yüksek değerler teşkil eden eğitimler vermek, nitelikli ve insan ilişkilerinde başarılı, Türkiye'yi ileriye taşıyabilecek iş gücünün oluşmasına katkı sağlamak.
 
Vizyonumuz
Eğitim ve danışmanlık faaliyetleri ile bir taraftan ülkenin yetişmiş insan gücüne katkı sağlarken, diğer taraftan da piyasanın ihtiyacı olan nitelikli iş gücünü yetiştiren ve bireylerin ‘Hayat Boyu Gelişim' sürecini destekleyen bir eğitim kurumu olmaktır. ADANA ATÜSEM’in hedef kitlesi; öğrenciler, kamu-özel kurum ve kuruluşlarında çalışan personel, üniversite okumayan ancak eğitim alacağı konuda tam donanıma sahip olmayı planlayan gençler, ev hanımları, nitelikli bir is ve bir hayat için kendini geliştirmenin gerekli olduğuna inanan her yastaki katılımcılar.
 
Yönetim
 
Dr.Öğr.Üyesi Engin DÜCAN
Müdür V.
Dr.Öğr.Üyesi Cem BOĞA
Müdür Yardımcısı
Doç.Dr. N. Filiz ÖZDİL
Merkez Yönetim Kurulu Üyesi
Dr.Öğr.Üyesi Utku GÜĞERCİN
Merkez Yönetim Kurulu Üyesi
Dr.Öğr.Üyesi Selim GÜNDÜZ
Merkez Yönetim Kurulu Üyesi
Dr.Öğr.Üyesi Murat OTURAKÇI
Merkez Yönetim Kurulu Üyesi
Arş. Gör. Nuray EKER
Merkez Yönetim Kurulu Üyesi